• Udalaren Etikaren eta Gobernu Onaren Kodea.
  • Udal osoko bilkuretako aurretiazko gai zerrendak.
  • Udal osoko bilkuretako aktak.
  • Udal Gobernu Batzarraren erabakiak eta aktak.
  • Udal osoko bilkuren bideoak eta emankizunak.
  • Udalari eragiten dioten ebazpen judizialak.