Ayuntamiento de Tafalla/Tafallako Udala

2020eko urriak 30

Alkatetzaren ebazpena | “Berdesia proiektuko lurren azterketa”

Foto noticia

Aditzera ematen dut Udaltzaingoko Alkatetzak Tafallako Udalak ondotik hitzez hitz ematen den ebazpena eman du:

“2020ko urriaren 30eko ebazpena, M.I.-ko alkatearena. Tafallako Udala, MEDIODES, ASESORÍA AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L.ri gastua egiteko eta esleipena egiteko baimena ematen diona. “Berdesia proiektuko lurren azterketarako”, 8.082,80 euro (BEZa barne).

Kontuan hartuz Ingurumen zuzendari nagusiaren 2020ko ekainaren 30eko 550/2020 Ebazpena, Tokiko Agenda 21eko proiektuak gauzatzeko toki-erakundeentzako diru-laguntzen deialdia onartu zuena. Ikusirik 550/2020ko urriaren 2ko 928E/ Ebazpena, aipatutako deialdia ebazten duena, Tafallako Udalari 5.567,96 euroko behin-behineko diru-laguntza ematea onartzen duena, Tokiko Agenda 21en Tokiko Ekintza Planeko proiektuak gauzatzeko.

MEDIODES, CONSULTORÍA AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L. enpresak BERDESIA proiektuaren eremuko lurren bokazio ekologikoari, titulartasunari eta ingurumen- eta gizarte-funtzionaltasunari buruzko azterketa egiteko 8.082,80 euroko (BEZa kanpo) eskaintza egin du Tokiko Agenda 21eko diru-laguntzen deialdirako. Kontratuaren balio zenbatetsia 8.082,80 €-koa da (BEZa barne), eta kontuan hartu da Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 81. artikuluan zenbateko txikiagoko kontratuetarako araubide berezia garatzeari buruz ezarritakoa.

Ingurumen Sailak egindako proposamena eta Udal Kontuhartzailetzaren aldeko fiskalizazioa ikusita, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean xedatutakoarekin bat etorriz esleiturik ditudan eskumenen arabera, 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketari, Funtzionamenduari eta Araubide Juridikoari buruzko Erregelamendua onartzen duena

EBATZI DUT:

Lehenengoa.- Baimena ematea 8.082,80 euroko gastua (BEZa barne) egiteko, indarrean dagoen udal aurrekontuko “Berdesia proiektuko lurren azterlana” izeneko 0.1721.64000 kontu-sailaren kargura.

Bigarrena.- MEDIODES, ASESORÍA AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L. enpresaren alde esleitzea. “Berdesia proiektuko lurren azterlanaren” lanak, 8.082,80 €-koak (BEZa barne)

Hirugarrena.- Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planeko proiektuak gauzatzeko 2020ko ekainaren 30eko 550/2020 Ebazpenaren arabera, toki-erakundeei diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarrien arabera, proiektua idazteko eta proiektua entregatzeko lanak 2020ko azaroaren 15a baino lehen egin behar dira.

Laugarrena.- Erabaki hau iragarki-taulan eta Udalaren egoitzan argitaratzea.

Bosgarrena- Ebazpen hau Ekonomia Alorrera eta Ingurumen Alorrera igortzea, behar bezala betetzen dela jakin eta kontrolatzeko.

Seigarrena.- Ebazpen hau Berdesiari, jakinaren gainean egon dadin, eta enpresa esleipen-hartzaileari jakinaraztea, administrazio-bidea amaitzen duen ebazpenaren aurka errekurtso hauek aurkez ditzakeela adieraziz:

a) Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari berari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazten denetik hasita.

c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.”

Udal idazkaria. Nekane Agreda Arroitz

NOTICIAS RELACIONADAS

Facebook
Twitter
Youtube
Volver arriba
Cookieak erabiltzen ditugu gure webgunean zure nabigazio-esperientzia hobetzeko, eduki pertsonalizatuak erakusteko eta gure webgunearen trafikoa aztertzeko.
Cambiar mi consentimiento